Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime

03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime

U delegaciji Republike Hrvatske na konferenciji prisustvovali su gđa. Jasenka Nećak, načelnica Sektora, MZOPUG, voditelj delegacije; gđa. Gordana Valčić, i tajnik Misije RH pri EU, Bruxeles; gđa. Višnja Grgasović, načelnica Odjela, MZOPUG; dr. sc. Vladimir Jelavić, koordinator izrade scenarija za post-Kyoto; Davor Vešligaj, koordinator izrade Inventara emisija GHG, EKONERG; Ivan Čaćić i Zvonimir Katušin, DHMZ.

3.prosinca 2007. otvoren je 13. sastanak stranaka UNFCCC, 3. sastanak Kyotskog protokola i 4. Sastanak Ad Hoc radne skupine za razmatranje budućih obveza država Priloga I u okviru Kyotskog protkola i započeo je rad pomoćnih i drugih radnih tijela Konvencije. Ovaj skup je privukao 10 800 sudionika.

Velika su bila očekivanja od ove Konferencije koja je trebala utvrditi ambiciozan i sveobuhvatan plan „Bali roadmap“ za smanjenje emisija u post-Kyotskom razdoblju s detaljno razrađenim planom pregovora i krajnjim terminom donošenja odluke, u prosincu 2009. godine na Konferenciji u Kopenhagenu, kad bi se pregovori trebali završiti. Pregovori o post-Kyotskom razdoblju se odvijaju u okviru tri različita pregovaračka procesa. (1) Za utvrđivanje obveza u tom razdoblju za države Priloga I je u Montrealu 2005. uspostavljeno posebno pomoćno tijelo, Ad Hoc radna skupina za razmatranje budućih obveza država Priloga I u okviru Kyotskog protokola (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I parties under the Kyoto Protocol). Polazište za razmatranje budućih obveza u je cilj ograničavanja i smanjenja emisija na nivo od 450 ppmv CO2 eq, čime se misli ograničiti rast globalne temperature za ne više od 2˚ C. (2) S obzirom da u ove pregovore nisu uključene SAD, a da se želi i neke od nerazvijenih država s ubrzanim razvojem uključiti u preuzimanje odgovarajućih obveza, u okviru UNFCCC pregovori o post-Kyotskom razdoblju se odvijaju u okviru Dijaloga o dugoročnoj suradnji na ispunjenju ciljeva Konvencije. (3) Članak 9. Kyotskog protokola propisuje periodično preispitivanje Protokola uvažavajući najbolje dostupne znanstvene informacije i procjene u svezi s klimatskim promjenama i njihovim posljedica, kao i važeće tehničke, društvene i gospodarske informacije.

(1) Do 15. prosinca nije bio usuglašen stav razvijenih i nerazvijenih stranaka oko načina uključenja indikativnog raspona smanjenja emisija stakleničkih plinova za države Priloga I UNFCCC od 25-40 % u odnosu na 1990. godinu te uključenja podatka kako je za ostvarenje porasta globalne temperature ne više od 2-2,4 °C do 2050. nužno da se vrhunac koncentracije stakleničkih plinova od 445-490 ppm-a dogodi između 2000. i 2015. godine. Na sastancima koji su prethodili visokom segmentu, dogovoren je raspored sjednica Ad Hoc radne skupine za 2008. i 2009. godini te teme koje će se na pojedinim sastancima razmatrati. Prvi dio 5. sjednice će se održati u Bangkoku u travnju, dok će se drugi dio 5. sjednice održati u lipnju 2008. u okviru 26. sjednice pomoćnih tijela UNFCCC, SBSTA i SBI u Bonnu. Drugi sastanak će se odvijati u dva termina. Prvi je dogovoren za rujan 2008., zajedno sa sastankom Otvorenog dijaloga za dugoročnu suradnju temeljem UNFCCC Konvencije, dok će se drugi dio odvijati u okviru 14. Konferencije stranaka UNFCCC i 4. Konferencije Kyotskog protokola u prosincu 2008. u Poznanu, Poljska. Najvažniji rezultat je zaključak o završetku rada Skupine 2009. godine koji će rezultirati s COP/MOM odlukom s točno utvrđenim smanjenjem emisija za svaku stranku Priloga B Kyotskog protokola.

(2) Razmatranje u okviru UNFCCC Dijaloga se odvijalo vezano za sva 4 elementa, prilagodba, ublaženje, transfer tehnologija i financiranje. Najvažniji zaključak je da se uspostavlja Radna skupina za razmatranje dugoročne suradnje na ostvarivanju ciljeva UNFCCC, čiji rad treba završiti 2009. godine Odlukom o obvezama za stranke UNFCCC. Vezano za ublaženje klimatskih promjena, za razvijene države je propisano utvrđivanje kvantificiranih ciljeva smanjenja emisija stakleničkih plinova uzimajući u obzir nacionalne osobitosti. Za nerazvijene države treba utvrditi pojedinim državama prikladne mjere ublaženja klimatskih promjena u kontekstu održivog razvoja uz podršku kroz transfer tehnologija, financijsku pomoć i pomoć u izgradnji kapaciteta. Kroz ovu radnu skupinu su SAD uključene u pregovore o post-Kyotskom razdoblju. Vezano za dugoročnu suradnju na provedbi UNFCCC dogovoreno je da se radi na dogovoru za post-Kyotsko razdoblje s tim da se rad na pitanju obveza završi do 2009 i o tome na COP 15 donese odluka. Sve te odluke predstavljaju „Bali roadmap“ koji će 2009. rezultirati s odgovarajućim smanjenjem emisija stakleničkih plinova za sve razvijene države i pojedine nerazvijene u kontekstu održivog razvoja.


Utjecaj, ranjivost i prilagodba klimatskim promjenama

U Nairobiju 2006. godine je usvojen petogodišnji plan rada za procjenu utjecaja, ranjivosti i prilagodbe klimatskim promjenama. Program se odnosi na devet područja: metode i alate za procjenu utjecaja, ranjivosti i  prilagodbe; podatke i osmatranja; modeliranje; rizik vezano za klimatske promjene i ekstremne događaje; socio-ekonomske uvjete; planiranje prilagodbe i praksu; istraživanja; diversifikaciju ekonomije. Stranke su dužne sukladno Programu iz Nairobija napraviti procjenu utjecaja i ranjivosti na nacionalnom nivou, mjere prilagodbe klimatskim promjenama i akcijski plan za njihovu provedbu. Na ovoj Konferenciji je uspostavljen Fond za prilagodbu namijenjen nerazvijenim državama, posebno onim naročito ranjivim na negativne utjecaje klimatskih promjena. Pored sredstava Globalnog fonda za okoliš, Fond će se puniti sredstvima koja će se odvajati pri provedbi projekata u okviru fleksibilnog mehanizma Kyotskog protokola, čistog razvoja, CDM.

Ostala pitanja važna za Hrvatsku koja su se razmatrala na sastanku vezana su za ispunjenje obveza prema UNFCCC Konvenciji i Kyotskom protokolu u pogledu izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova, provedbi i izvješćivanju o politici i mjerama za smanjenje emisija, izradu programa prilagodbe klimatskim promjenama. Ove obveze izvješćivanja, odnosno njihovo neispunjavanje povlače za sobom penale u pogledu suspendiranja pojedinih prava, a to je nemogućnost korištenja fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola.

U četvrtak navečer se sudionicima obratio Al Gore koji je stigao iz Stockholma gdje je mu je bila uručena Nobelova nagrada za mir. Tu nagradu dijeli s Međuvladinim panelom o klimatskim promjenama. Al Gore je, između ostalog, istaknuo da je pitanje adekvatnog odgovora na klimatske promjene prije moralno, nego političko pitanje. Također je naveo da iako su SAD kao glavni emiter emisija stakleničkih plinova ostale izvan Kyotskog protokola, niz saveznih država i pojedini gradovi provode, neovisno od savezne administracije, zacrtane klimatske programe. 


Nacionalno izvješće o promjeni klime

Usvojena je odluka kojom je 1. siječnja 2010. godine utvrđen kao rok za dostavljanje 5. Nacionalnog izvješća o promjeni klime. 
 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn