Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
Kyotski protokol - općenito
Pregovori za Post - Kyotsko razdoblje
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Kyotski protokol / Pregovori za Post - Kyotsko razdoblje

Pregovori za Post - Kyotsko razdoblje

U okviru Ad-hoc radne skupine za razmatranje budućih obveza država Priloga I u okviru Kyotskog protokola, razmatra se režim smanjenja emisija stakleničkih plinova u razdoblju nakon onog utvrđenog Kyotskim protokolom (2008.-2012.). Države su dužne pripremiti projekcije emisija stakleničkih plinova do 2020., s trendovima do 2030. i 2050. kao i analizu potencijala mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i opseg obveza koje mogu preuzeti nakon 2012. godine.

Od 07.-18. svibnja 2007. održana je u Bonnu  26. sjednica Pomoćnih tijela UNFCCC- a za znanstveno tehnička pitanja (SBSTA) i za pitanja provedbe (SBI), te Radne skupine za drugo obvezujuće razdoblje za države Priloga I. u okviru Kyotskog protokola (AWG). Razmatranje režima smanjenja emisija nakon 2012. godine bila je glavna tema ove sjednice. Polazišta su bila izvješća triju radnih skupina koje su radile u okviru Međuvladinog tijela za klimatske promjene. Izdvajamo neke spoznaje koje su prezentirane na sjednici, a bazirane su na znanstvenim istraživanjima: s porastom koncentracije emisija stakleničkih plinova u atmosferi uočene su promjene globalne temperature na kopnu i u oceanima do dubine od 3000 m, te s tim u vezi i smanjenje ledenjaka i ledenog pokrova na polovima. Utvrđeno je da je čovjekov utjecaj presudan za navedene promjene sa čak 90% vjerojatnosti. Kako globalno zagrijavanje ne bi poraslo više od 2-2,4 °C do 2050., nužno je da se maksimum koncentracije emisije stakleničkih plinova (445-490 ppm-a) dogodi između 2000. i 2015. nakon čega treba uslijediti pad. EU je preuzela  vodeću ulogu u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Politika 3x20 znači: – do 2020. smanjiti emisije za 20% u odnosu na 1990. godinu, povećati udio obnovljivih na 20%, povećati energetsku efikasnost za 20%, te udio biogoriva u prometu za 10% do 2020. godine.

Prvi dio 4. sastanka radne skupine za drugo obvezujuće razdoblje održan je u Beču od 27.-31. kolovoza 2007. godine.

Scenario note on the fourth Dialogue workshop (pdf)
 

 

Drugi dio 4. sastanka održat će se u okviru 13. Konferencije stranaka UNFCCC (Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime) i 3. Konferencije stranaka Kyotskog protokola od 03.-14. prosinca 2007. na Baliju (Indonezija).
 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn