Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj

Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj

      

Godine 1998. Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava namijenjenih poticanju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u okviru projekta «Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj» financiranog od strane UNDP/GEF.

S Hrvatske strane, partner Globalnom programu za okoliš je Vlada Republike Hrvatske, a projekt se sastoji od dva potprojekta koje koordinira Energetski Institut «Hrvoje Požar»: Provedba kampanje distribucije štednih žarulja u Republici Hrvatskoj, i Stvaranje preduvjeta za poboljšanje energetske efikasnosti u sektoru turizma.

 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn