Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Projekt obnovljivih izvora energije

Projekt obnovljivih izvora energije

Za pripremu ovog projekta GEF je odobrio darovnicu u iznosu od 350.000 $. Projekt ima za cilj razvoj tržišta obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, kroz otklanjanje barijera razvoju tržišta, među kojima su političke barijere (poticajni zakonski okvir, prostorno planski aspekti, zemljišni i vlasnički odnosi, postupci pribavljanja dozvola i licenci i dr.), financijske barijere (nedostatak razumijevanja za pitanja obnovljivih izvora energije u bankarskim i poslovnim krugovima, nedostatak kapitala za ovakve ulagačke poduhvate i dr.) te tehničke prepreke (neodgovarajuća procjena resursa obnovljivih izvora energije, tehnički problemi u prijenosnom elektroenergetskom sustavu).

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn