Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe

Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe

 

Cilj projekta je uspostava učinkovitog sustava za praćenje emisije koji će pomoći u planiranju, provedbi i kontroli politike i programa zaštite okoliša na svim nacionalnim razinama, u ispunjavanju međunarodno preuzetih obveza i u prijenosu znanja i informacija zainteresiranim stranama i javnosti.

Pojedinačni ciljevi projekta:
 

 • izrada nacrta novog Pravilnika o katastru emisija u okoliš;
 • izrada softvera za vođenje Katastra emisija u okoliš u Internet tehnologiji;
 • izrada priručnika / uputa za prikupljanje, provjeru točnosti, pohranjivanje i prijenos podataka o emisijama u zrak iz pojedinačnih i kolektivnih izvora;
 • dostupnost podataka o emisijama u zrak na Internetu;
 • unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka iz sektora energetike, industrije, prometa, poljoprivrede, šumarstva i gospodarenja s otpadom;
 • uspostava nacionalne baze podataka o emisijama u zrak (CollectER);
 • izvješćivanje o emisijama u zrak sukladno zahtjevima međunarodnih konvencija (ReportER);
 • primjena alata za proračun emisije iz pojedinih sektora (EstimatER-i);
 • osiguranje i kontrola kvalitete podataka o emisijama (QA/QC);
 • organiziranje radionica sa zainteresiranim stranama;
 • prikupljanje znanja i iskustava najbolje prakse;
 • promoviranje rezultata projekta i podizanje javne svijesti.

Projekt je vrijedan ukupno 575.000 €, pri čemu Europska komisija financira 398.000 € (70%). Ostatak sredstava osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Grad Zagreb i EKONERG.
 
Voditelj projekta: Davor Vešligaj, EKONERG

 

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn