Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova

Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova

 

Provedbena agencija GEF-a: UNDP
Izvršna agencija: UNOPS

Republika Hrvatske je jedna od dvanaest zemalja koja sudjeluje u regionalnom projektu 'Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova (Europa/CIS regija)'.
 
Glavni zadaci projekta su:
  1. Jačanje institucionalnog okvira za izradu, arhiviranje, ažuriranje i upravljanje inventarom stakleničkih plinova,
  2. Uspostava održivog procesa inventarizacije,
  3. Unaprjeđenje tehničkih kapaciteta za pripremu nacionalnog inventara,
  4. Poboljšanje metodologije proračuna i faktora emisije.

Projekt je baziran na regionalnom pristupu izgradnje kapaciteta u cilju unaprjeđenja postojećih nacionalnih sustava za proračun stakleničkih plinova, primjenom iskustava dobre prakse (IPCC Good Practice Guidance). Cilj projekta je poboljšati kvalitetu izrade inventara jačanjem institucionalnih kapaciteta, uspostavom održivog tima stručnjaka za proračun stakleničkih plinova te unaprjeđenjem postojećih tehničkih kapaciteta. Osim zajedničkih aktivnosti na institucionalnom i tehničkom poboljšanju sustava, zemlje sudionice projekta razvijat će vlastite faktore emisije, metodologiju proračuna i sustav prikupljanja podataka, u skladu sa svojim nacionalnim potrebama. Shodno tome, Republika Hrvatska je prijavila da će raditi na poboljšanju proračuna emisija iz sektora: Cestovni promet i Gospodarenje otpadom. Pristup je zasnovan na konceptu ciljanog poboljšanja dijela proračuna za tzv. ključne izvore emisije, uz mogućnost primjene stečenih iskustva i znanja u drugim regijama.


Voditelj Projekta:
Željko Jurić, EKONERG, Odjel za zaštitu atmosfereLinkovi:

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn