Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
Izrada Drugog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima
Izgradnja kapaciteta u cilju poboljšanja kvalitete inventara stakleničkih plinova
Nadogradnja nacionalnog sustava za praćenje emisije i ubrzanje njegove provedbe
Promocija proizvodnje biodizelskog goriva u Republici Hrvatskoj - UNIDO
Izrada Prvog nacionalnog izvješća RH prema Okvirnoj konvenciji UN-a o promjeni klime
Projekt obnovljivih izvora energije
Uklanjanje barijera implementaciji energetske efikasnosti u Republici Hrvatskoj
Projekt energetske učinkovitosti
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Projekti / Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima

Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima

 

  

Projekt 'Aktivnosti osposobljavanja za rješavanje pitanja klimatskih promjena: dodatno financiranje za izgradnju kapaciteta u prioritetnim sektorima' ('Aditional funding for Climate Change Enabling Activity: Assesment of Capacity Building Needs for Transfer of Tehnology') nastavak je projekta 'Omogućavanje Republici Hrvatskoj da izradi Prvo nacionalno izvješće o promjeni klime prema UNFCCC konvenciji'. Za provođenje ove faze projekta GEF je osigurao sredstva u iznosu od 100.000 USD.

Kako je u Prvom nacionalnom izvješću identificirano 39 mogućih mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova, cilj je utvrditi isplativost i cijenu koštanja pojedinih mjera i tehnologija potrebnih za njihovo provođenje što će se postići iniciranjem diskusije na tu temu kako bi se utvrdile barijere kao i mjere za njihovo uklanjanje.

Pored spomenutog, provest će se aktivnosti oko uspostave kapaciteta za sudjelovanje Hrvatske u projektu 'Global Climate Observation System', kao i aktivnosti vezane za unaprjeđenje informiranja javnosti - edukaciju i pristup informacijama, čime se želi povećati osjetljivost javnosti za pitanja promjene klime.

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn