Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
S Kraljevinom Nizozemskom
S drugim državama
Prototype Carbon Fund
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Međunarodna suradnja / Prototype Carbon Fund

Prototype Carbon Fund

Prototype Carbon Fund (PCF) predstavlja oblik udruživanja Svjetske banke i privatne inicijative, a stranke su mu Kanada, Finska, Japan, Nizozemske, Norveška i Švedska te privatne tvrtke. PCF je u više navrata izrazio spremnost na suradnju u vidu potpisivanja Memoranduma o razumijevanju s Hrvatskom. Potpisivanju memoranduma se nije prišlo jer Hrvatska još nije ratificirala Protokol.

PCF je tržišno orijentiran i djeluje kroz investicije koje imaju za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova, koristeći mehanizme Protokola - zajednička provedba (JI) i trgovanje emisijama (ET). Interes u Republici Hrvatskoj vide u zajedničkoj provedbi u skladu s člankom 6. Protokola iz Kyota, a u budućnosti i u trgovanju emisijama stakleničkih plinova, u skladu s Protokolom. Smanjenje emisije iskoristit će se za povećanje dozvola stranci koja financira projekt, tj. Strankama u PCF-u. Naglasak investiranja PCF-a je na projektima koji potiču uporabu obnovljivih izvora energije, uključujući uporabu vjetra, malih hidroelektrana, energije Sunca, geotermalnih izvora i biomase.

PCF je zainteresiran za kupovanje jedinice smanjenja emisije po cijeni od 3 do 4 US$ po toni ekvivalentnog CO2, pri čemu treba napomenuti da je ta cijena za Hrvatsku neprihvatljiva. 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn