Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)

26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)

U organizaciji TAIEX-a, Instrumenta Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija, (Technical Assisstance and Information Exchange Instrument) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, od 26. do 27. siječnja 2012. u Zagrebu (Hotel Four Points Sheraton – Panorama), održao se TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru Europskog sustava za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS). Seminar se nadovezao na već ranije održane seminare i radionice za operatere postrojenja u svrhu pojašnjenja obrasca izvješća o podacima o djelatnostima iz postrojenja, načina i pravila dodjele besplatnih emisijskih jedinica te devet uputa koje se odnose na popunjavanje navedenog obrasca.

Na seminaru su prisustvovali operateri postrojenja, obveznici praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova, te pravni subjekti koji se bave poslovima verifikacije izvješća o emisijama i podacima o djelatnostima iz postrojenja. Seminaru su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu okoliša te Hrvatske gospodarske komore.

U ime Ministarstva zaštite okoliša i prirode, prisutne je pozdravila gđa Višnja Grgasović, načelnica Odjela za zaštitu klime i ozonskog sloja. Prema programu rada seminara, nacionalni i strani predavači održali su prezentacije vezano za ispunjavanje obrasca za prikupljanje podataka o djelatnostima iz postrojenja, a na temelju kojih će se utvrđivati iznos emisijskih jedinica pojedinim postrojenjima te o dostavljanju dokumenata Europskoj komisiji od strane nadležnog tijela.

Prvog dana seminara gđa Chiara Di Mambro iz Europske komisije pobliže je objasnila treće razdoblje trgovanja emisijama Europske unije od 2013. do 2020. godine te obveze država članica pri izradi I podnošenju NIM (National Implementation Measures) liste za postrojenja Europskoj komisiji, uključujući izračun preliminarno dodijeljene emisijske jedinice. Također, objasnila je koja se postrojenja u tom razdoblju ETS-a mogu isključiti iz sustava i pod kojim uvjetima.

Nadalje, gđa Višnja Grgasović je pobliže objasnila nazočnima koje su obveze i koji su rokovi za operatere postrojenja sukladno novom Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“ br. 130/11), uvjete za isključivanje malih postrojenja u Hrvatskoj te napredak u prenošenju Odluka i Uredbi Europske komisije u hrvatsko zakonodavstvo.

Dr. Maria Martin (Agencija za zaštitu okoliša Irske) prezentirala je o iskustvima iz Irske pri prikupljanju podataka, ispunjavanju obrasca, provedbi javne rasprave te podnošenju NIM liste Europskoj komisiji.

U drugom dijelu dana gosp. Paul Blinde, predstavnik konzultantske kuće Ecofys, prezentirao je pravila pri određivanju preliminarne količine emisijskih jedinica, način utvrđivanja granica podpostrojenja, hijerarhiju korištenja referentnih vrijednosti (benchmarka) za proizvod, toplinu, gorivo i procesne emisije, što je bilo prikazano na primjeru postrojenja za papirnu industriju i postrojenja za proizvodnju opeke.

Drugog dana seminara gosp. Paul Blinde, nastavio je s prezentacijom pravila pri određivanja preliminarne količine emisijskih jedinica gdje je objasnio koje su bazne godine, kako ih koristiti ukoliko unutar postrojenja postoji više pod postrojenja, te je dao naglasak na korektivni faktor za postrojenja koja su izložena značajnom riziku od izmještanja proizvodnje u treće zemlje. Nadalje, zbog specifičnosti pravila dodatnu je pažnju posvetio pravilima u situacijama kad postrojenje nije radilo kontinuirano i na što treba obratiti pozornost prilikom računanja vrijednosti u baznim godinama, kao i pravila koja vrijede kod povećanja ili smanjenja kapaciteta proizvodnje.

U drugom dijelu gosp. Paul Blinde je navedena pravila prikazao na primjerima postrojenja za  proizvodnju željeza i čelika, proizvodnju vapna, proizvodnju cementa, proizvodnju topline i za kompleksna kemijska postrojenja.

Gđa Nicoleta Mihaela Rosu iz Agencije za zaštitu okoliša Rumunjske prezentirala je o iskustvima Rumunjske pri prikupljanju podataka o djelatnostima od operatera, ispunjavanju obrasca te podnošenju NIM liste Europskoj komisiji.

Tijekom dvodnevnog seminara prisutni su aktivno sudjelovali u konstruktivnim i zanimljivim raspravama, odnosno izmjenjivali razmišljanja, saznanja i iskustva sa stručnjacima iz EU. Sva specifična pitanja pojedinih postrojenja kako bi se za ista kvalitetno ispunio obrazac, operateri će uputiti Ministarstvu, a ono će kontaktirati službu podrške za nadležna tijela zemalja članica koja je organizirana u tu svrhu.

Također je napomenuto da se putem TAIEX-a organizira ekspertna misija u razdoblju od 5.-9. ožujka 2012. gdje će se pružiti pomoć operaterima u obliku konzultativnih sektorskih sastanaka, a vezano za popunjavanje obrasca. O točnom terminu sudjelovanja na sastanku, operateri će biti obaviješteni na vrijeme.

Prezentacije prikazane na dvodnevnom seminaru mogu se preuzeti na internetskoj stranici TAIEX-a

Konzultativni sastanci s postrojenjima vezano s ispunjavanjem obrazaca s podacima o djelatnostima potrebnim za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova će se održati u periodu od 05. do 09. ožujka 2012. godine.

Popunjene neverificirane obrasce potrebno je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode poslati do 16. ožujka 2012. a zahtjeve za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova uz priložen popunjen obrazac s verificiranim podacima do 31. ožujka 2012.

 


 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn