Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
S Kraljevinom Nizozemskom
S drugim državama
Prototype Carbon Fund
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Međunarodna suradnja / S Kraljevinom Nizozemskom

S Kraljevinom Nizozemskom

Republika Hrvatska je s Kraljevinom Nizozemskom 2001. potpisala Memorandum o razumijevanju temeljem kojeg će surađivati na provođenju zajedničkih projekata (Joint Implementation, JI), sukladno članku 6. Protokola iz Kyota. Odredbe tog članka strankama omogućuju prenošenje jedinica smanjenja emisija nastalih u provedbi projekata namijenjenih smanjivanju antropogenih emisija i većem obujmu odvođenja emisija stakleničkih plinova pomoću ponora, u svim sektorima gospodarstva.

Kao prvi korak napravljena je Studija izvodljivosti zajedničkih projekata, kojom se utvrdila lista mogućih projekata te identificirali prioritetni projekti po sektorima. Izradu Studije je financirala nizozemska vlada. Provedbi zajedničkih projekata se još nije prišlo zbog neriješenog pitanja temeljne godine za Hrvatsku. 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn