Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
Uvod
Nacionalna izvješća
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime / Uvod

Uvod

Protokol iz Kyota Hrvatsku obvezuje na smanjenje emisije stakleničkih plinova za 5% ispod razine emisija u 1990. godini, u razdoblju između 2008. i 2012. godine. Sve države EU i europske države u tranziciji ratificirale su Protokol, dok Hrvatska još to nije učinila.

S obzirom da se obveze smanjenja emisije stakleničkih plinova određuju u odnosu na emisiju iz 1990. godine ili neke od ranijih godina, Hrvatska ima problem jer je ta emisija bila mala, prvenstveno zbog uvoza električne energije iz susjednih republika bivše države. Projekcije pokazuju da će Hrvatska vrlo brzo, najvjerojatnije tijekom 2005. godine, prekoračiti obvezu zadanu Protokolom, što znači da bi ispunjenje tih obveza moglo imati visoku cijenu i možda utjecati na planirani društveno-gospodarski razvoj. Zbog toga je Hrvatska u okviru Okvirne konvencije o promjeni klime pokrenula postupak za uvažavanje specifičnosti kojim se ublažuju obveze iz Kyoto protokola. Postupak je dugotrajan jer je jedini takve vrste i jer postoji bojazan da bi mogao narušiti integritet teško postignutog dogovora iz Kyota.

 

 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn