Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu

22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu

Hrvatska je pokrenula proces povlačenja žalbe pred Tajništvom Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime i Kyotskog protokola koji je bio podignut protiv odluke Ogranka za izvršenje Odbora za kontrolu pridržavanja obveza stranaka Kyotskog protokola kojom se Hrvatskoj ne dopušta dodavanje dodatnih emisija stakleničkih plinova u iznosu od 3,5 milijuna tona odobrenih na konferenciji država stranaka UNFCCC-a u prosincu 2006. godine. 

Time Hrvatska ostaje pri izvršenju svojih obveza preuzetih potpisivanjem Kyotskog protokola o smanjenju emisija za 5% u razdoblju 2008.-2012., u odnosu na emisije iz 1990. godine.

Tijekom konzultacija 2010. godine, Europska Komisija predložila je da Hrvatska povuče žalbu, te da se pitanje emisija potrebnih za ispunjenje obveza Hrvatske prema Kyotskom protokolu riješi na bilateralnoj razini  s Europskom Unijom. U tom smislu EU je spremna, ako za to bude potrebe, nakon prvog kyotskog razdoblja 2008.-2012. Hrvatskoj posuditi potrebne dodatne količine emisijskih kvota, čime bi Hrvatska bila u mogućnosti u potpunosti ispuniti svoj kyotski cilj. Emisijske jedinice posudit će se iz buduće kvote neenergetskih emisija, između ostalog u sektorima poljoprivrede, gospodarenja otpadom, kućanstva, prometa, predviđenih za razdoblje 2013.-2020. Kako je u pregovaračkim stajalištima u pristupu EU za navedene sektore utvrđen postotak povećanja emisija od 11% za razdoblje 2013.-2020. na navedeni način bi se osigurao okolišni integritet pomoći, budući da ona ne bi rezultirala povećanjem ukupne količine dozvoljenih emisija EU-a i Hrvatske do 2020. godine.

Međutim, proračuni pokazuju da će Hrvatska i bez dodatnih emisijskih kvota do 2012. godine  ispuniti svoju obvezu pod Kyotskim protokolom, jer i pored provedbe mjera smanjenja emisija, ali i zbog recesije te s tim povezanog pada gospodarskih aktivnosti, Hrvatska  tijekom  2008. i 2009. bilježi znatno smanjenje emisija stakleničkih plinova.  Proračun emisija za navedene godine i procjena emisija za razdoblje 2010.-2012. pokazuju kako će Hrvatska u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola, 2008.-2012. godine, ispuniti obvezama smanjenja emisija za 5% u odnosu na 1990. godinu i bez primjene dodatnih 3,5 milijuna tona emisija koje Hrvatskoj ostajuna raspolaganju i nakon 2012.  No, tada ćemo kao članica EU ući u ukupni sustav EU i njezinih obveza u postkyotskom razdoblju. 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn