Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola

29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola

U Cancunu, u Meksiku održava se 16. konferencija stranaka UNFCC Konvencije (COP16) i 6. konferencija stranaka Kyotskog protokola na kojoj se razmatra usvajanje novog sporazuma o smanjenju emisija stakleničkih plinova za razdoblje od 2013.-2020. godine. Voditelj izaslanstva RH je dr. Nikola Ružinski, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Ključni elementi pregovora su određivanje razine smanjenja emisije za sve države Priloga I zajedno (40 najrazvijenijih država svijeta, uključujući sve članice EU i Hrvatsku) i određivanje cilja svake pojedine države u post-kyotskom razdoblju.

Izaslanstvo RH priklanja se u potpunosti stavovima EU čiji cilj je smanjenje emisija stakleničkih plinova za barem 20% u odnosu na baznu 1990. godinu. Međutim, Hrvatska danas nastupa još uvijek kao samostalna država pa će se – ukoliko se do kraja kyotskog razdoblja postigne međunarodni dogovor – naći na popisu zemalja koje su se obvezale smanjiti svoje emisije (članice Priloga I) – naći sa svojim individualnim emisijama, odnosno cilj Hrvatske je smanjenje emisija stakleničkih plinova za 5% u razdoblju 2013.-2020. godina. Uz ovaj cilj za Republiku Hrvatsku stajat će napomena da se radi o privremenom cilju, te ulaskom u EU Hrvatska preuzima zajednički cilj EU. To znači da će RH kao članica EU doprinijeti zajedničkom cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova EU.

Na COP-u16 ne raspravlja se posebno o izvješću o provedbi UNFCCC-a, međutim dostupna izvješća tajništva Konvencije ukazuju na nužnost poduzimanja dodatnih mjera u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova. Trendovi emisija za razdoblje 1990.-2008. ukazuju na porast emisija stakleničkih plinova u svijetu, međutim zanimljivo je da je Hrvatska prikazana s blagim padom emisija i ulaze u skupinu država koje imaju trend smanjenja emisija u skladu s obvezama iz Kyotskog protokola.

Međutim, ovaj mali optimizam među zemljama koje su potpisale obvezu smanjenja emisija zasjenjuje veliki rast emisija zemalja koje nisu preuzele obvezu prema Kyotskom protokolu.
COP16 je fokusiran upravo na pomirenje ova dva pogleda na problem rasta koncentracija CO2 u atmosferi. Kako se pogledi veoma razlikuju, posebno država u razvoju ili nerazvijenih zemalja, odluke su veoma teške i na ovom COP-u koji se približava kraju (10. prosinca), sve je očitije da će se donijeti samo dio nužnih odluka za održavanje Kyotskog protokola živim nakon isteka obvezujućeg razdoblja. Ne očekuje se usuglašenost država na obvezatno smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine, ali smo veoma blizu odluke da se postigne suglasnost država oko pitanja održivog gospodarenja šumama u budućnosti kao alata za smanjenje CO2 koncentracija u atmosferi. Ovakva odluka bitno će doprinijeti očuvanju šuma u svijetu i održavanju bioraznolikosti.

Velika rasprava, u dobrom smjeru, vodi se oko poticanja razvoja novih tehnologija, poticanja obnovljivih izvora energije, u to ulazi i osiguranje transfera ovih tehnologija prema zemljama u razvoju i nerazvijenim državama kao i osiguranja financijskih sredstava za transfer tehnologija.
Razmišlja se i o iznosu od oko 100 milijardi USD koji će razvijene države svijeta uplatiti do 2020. godine u postojeće ili nove fondove koji se planiraju osnovati, a za potrebe transfera tehnologija u države u razvoju i nerazvijene države te za adaptaciju okoliša na klimatske promjene u tim državama.

Već je danas sigurno da se na ovom COP-u16 neće donijeti najvažnije obvezujuće odluke zemalja članica UNFCCC o smanjenju emisija stakleničkih plinova u razdoblju 2013.-2020. godine kojim će se zaustaviti rast globalnog zatopljenja.

Međunarodna zajednica će očito odlučiti pomoći nerazvijenim državama postizanje nužnih ciljeva na način da se kroz financiranje programa za adaptaciju na klimatske promjene i transfer tehnologija omogući njihov brži razvoj.

To bi u Durbanu u Južnoj Africi u 2011. godini na COP-u17 trebalo pomoći da se donese odluka o obvezama za post-kyotsko razdoblje 2013.-2020. ili o prihvaćanju produženja ovakvog Kyotskog protokola kakav je danas na snazi.

 


 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn