Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
U Republici Hrvatskoj
U inozemstvu
KONTAKTI
MZOIP / Linkovi / U inozemstvu

U inozemstvu

Burza tehnoloških informacija - Technology Information Clearing House (TT:CLEAR)

Europska agencija za okoliš - European Environment Agency, European Topic Centre for Air Pollution and Climate Change Mitigation
 

Europska komisija - European Commission

Europski program za klimatske promjene - European Climate Change Programme

Fond svjetske banke za trgovanje emisijama - Prototyp Carbon Fund (PCF)

Globalni fond za okoliš - Global Environmental Facility (GEF)

Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime - UNFCCC

Svjetska meterološka organizacija - World Meteorological Organization (WMO) 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn