Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u RH

Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u RH

Sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u RH uspostavlja se za razdoblje 2010.-2012. godina te se odvija u dvije faze.

Prva faza je praćenje emisija stakleničkih plinova iz postrojenja koja je započela 1. siječnja 2010. godine.

Druga faza je dodjela emisijskih kvota i mogućnost sudjelovanja u trgovini emisijskim jedinicama, koja započinje pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i uključivanjem na europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama (EU ETS).

Uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova prethodila je izrada Plana raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u RH (Narodne novine 76/09) koji je donijela Vlada RH u lipnju 2009. godine. Planom su obuhvaćeni gospodarski subjekti koji su, sukladno Prilogu I Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama, obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, ukupno 81 postrojenje.


  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn