Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
23.01.2014. - Održano nacionalno savjetovanje o prilagodbi klimatskim promjenama u Hrvatskoj
03.04.2013. - Obavijest za operatere postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama – nove djelatnosti i novi staklenički plinovi
08.03.2013. - Obavijest operaterima postrojenja i ostalim pravnim i fizičkim osobama o visini naknade za otvaranje i vođenje računa u Registru Unije
23.01.2013. - Obavijest operaterima postrojenja
20.12.2012. - Održana Druga rasprava na temu izrade Okvira za Strategiju nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
14.11.2012. - Održana 7. sektorska radionica posvećena turizmu u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
26.10.2012. - Održana 6. sektorska radionica za zgradarstvo u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
19.10.2012. - Održana 5. sektorska radionica na temu korištenja zemljišta, promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu (LULUCF) u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
02.10.2012. - Održana 4. sektorska radionica na temu gospodarenja otpadom u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
24.09.2012. - Održana 3. sektorska radionica na temu energetike i industrije u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
20.09.2012. - Održana 2. sektorska radionica na temu poljoprivrede u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
13.09.2012. - Održana 1. sektorska radionica na temu prometa u okviru projekta 'Okvir za izradu Strategije nisko-ugljičnog razvoja'
14.06.2012. - Prva rasprava na temu izrade Strategije nisko-ugljičnog razvoja Hrvatske
05.-09.03.2012. - TAIEX ekspertna misija vezano za ispunjavanje Obrasca o prikupljanju podataka o djelatnostima iz postrojenja u svrhu dodjeljivanja emisijskih jedinica postrojenjima u okviru europskog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
26.-27.01.2012. - TAIEX seminar o prikupljanju podataka o djelatnostima vezano za dodjeljivanje emisijskih jedinica postrojenjima u okviru međunarodnog sustava za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (EU-ETS)
20.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
02.01.2012. - Obavijest operaterima postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama
28.11.-09.12.2011. - 17. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 7. sjednica stranaka Kyotskog protokola
22.08.2011. - Informacija o povlačenju žalbe Republike Hrvatske na odluku Odbora za kontrolu obveza prema Kyotskom protokolu
24.-25.05.2011. - Održan seminar 'Dostavljanje podataka iz postrojenja o emisijama stakleničkih plinova i djelatnostima'
19.-20.01.2011. - Održan stručni seminar za verifikatore
13.01.2011. - Održan 4. seminar: Izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja koji su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
29.11.-10.12.2010. - 16. konferencija stranaka Okvirne konvencije UN o promjeni klime i 6. sjednica stranaka Kyotskog protokola
06.10.2010. - Donesena Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama
27.-29.09.2010. - Održana trodnevna TAIEX radionica vezano za primjenu sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u Europskoj zajednici (EU ETS) i RH
17.03.2010. - Održana radionica vezana za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova za sektor šumarstva
16.02.2010. - Održani sastanci za operatere, obveznike ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
Stručna podrška operaterima postrojenja u izradi plana praćenja emisija stakleničkih plinova
19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'
30.12.2009. - Obavijest operaterima postrojenja - obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova
07.-18.12.2009. - U Kopenhagenu održana 15. Konferencija stranaka UNFCCC
07.-08.07.2008. - Održan seminar: Korištenje solarne energije i energetska efikasnost u zgradarstvu
05.12.2008. - Vlada Republike Hrvatske usvojila uredbe
01.-12.12.2008. - Održana Konferencija UN-a o klimatskim promjenama
28.08.2007. - Kyotski protokol stupio na snagu za Republiku Hrvatsku
03.-14.12.2007. - Bali: 13 konferencija stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / Novosti i događanja / 19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'

19.01.2010. - Održana završna radionica u sklopu projekta 'Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj'

HINA, 19. siječnja 2010. - Na završnoj radionici o ukidanju potrošnje HCFC-a (klorofluorougkljikovodika) u Hrvatskoj predstavljeno je danas završno izvješće o provedbi pripremnog projekta ukidanja potrošnje tih tvari koje oštećuju ozonski sloj i pridonose globalnom zatopljenju.

Predstavljeni su plan i rokovi ukidanja potrošnje HCFC-a, sudionici su upoznati i sa zamjenskim tvarima, a radionica je okupila gospodarske subjekte uključene u sustav uvoza/izvoza, distribucije i potrošnje HCFC-a.

Slijedi izrada prijedloga projektnog dokumenta koji će se poslati na prihvaćanje Multilateralnom fondu Montrealskog protokola, najavila je viša stručna savjetnica Odjela za zaštitu klime i ozonskog sloja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Snježana Iličić. Rekla je kako se nadaju da će Multilateralni fond odobriti Hrvatskoj i neke investicijske projekte kojima će pridonijeti bržem ukidanju potrošnje HCFC-a. Dodala je da je izvršni odbor Fonda Montrealskog protokola odobrio projekt za tvrtku 'Pavušin' iz Jastrebarskog, koja će zamijeniti uređaje koji su rabili HCFC 141 b u proizvodnji pjena s n-pentanom, koji ne oštećuje ozonski sloj, a nije ni staklenički plin.

Načelnica Odjela za zaštitu klime i ozonskog sloja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Višnja Grgasović izrazila je nadu da će radionica pridonijeti manjoj potrošnji HCFC-a te upoznati sve zainteresirane strane s obvezama potpunog ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Podsjetila je kako je Hrvatska članica Bečke konvencije o zaštiti ozonskog sloja i Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj od 1991. te da su ratificirane sve izmjene i dopune Montrealskog protokola koji je do danas potpisalo 196 zemalja članica i najuspješniji je međunarodni sporazum. Hrvatska pripada skupini država iz članka 5. Montrealskog protokola jer ima manju potrošnju tvari koje oštećuju ozonski sloj i dulji rok za njihovo ukidanje od zemalja s većom potrošnjom. Montrealski protokol propisuje obvezu ukidanja potrošnje većine tvari koje oštećuju ozonski sloj do 2010. godine, rekla je Grgasović.

'Ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj u Hrvatskoj u skladu je s Montrealskim protokolom - ukinuta je potrošnja klorofluorougljika, halona, ugljik-tetraklorida, metil-kloroforma i metil-bromida od 2006., četiri godine prije roka određenog protokolom. Planirana je znatno manja potrošnja HCFC-a u idućim godinama zahvaljujući zabrani uvoza proizvoda s tim tvarima od siječnja 2006., a potpuno ukidanje potrošnje HCFC-a planira se do 2016. godine', istaknula je Grgasović.

Radionica je održana na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i UNIDO-a (United Nations Industrial Development Organization) i drugih. 

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn