Naslovnica
 
NASLOVNICA
NOVOSTI I DOGAĐANJA
UČINAK STAKLENIKA
PROJEKTI
PROPISI
OKVIRNA KONVENCIJA UN-A O PROMJENI KLIME
KYOTSKI PROTOKOL
FLEKSIBILNI MEHANIZMI
PROVEDBA MJERA
MEĐUVLADINO TIJELO ZA KLIMATSKE PROMJENE (IPCC)
INVENTAR STAKLENIČKIH PLINOVA
STRATEGIJA
LIFE
CARDS 2004.
ETS
NON-ETS
NAP
VERIFIKACIJA
ETS ZRAKOPLOVSTVO
ETS POSTROJENJA
OKVIR ZA IZRADU STRATEGIJE NISKO-UGLJIČNOG RAZVOJA HRVATSKE (LEDS)
REGISTAR EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA
IZVJEŠĆE O EMISIJAMA STAKLENIČKIH PLINOVA
EKONOMIČNOST VOZILA
PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA
MEĐUNARODNA SURADNJA
LINKOVI
KONTAKTI
MZOIP / ETS / Hrvatski propisi

Hrvatski propisi

Zakon o zaštiti zraka
Narodne novine 130/11

Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 76/09

Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
Narodne novine 43/12

Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Narodne novine 69/12

PRIRUČNIK za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja nastalih obavljanjem djelatnosti iz Priloga I Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama NN 142/08, 113/10 (pdf)  

  

Print

 ENGLISH

 


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


 
 
© Globaldizajn